Pauliina Aarva CV

Curriculum Vitae

AARVA Pauliina

Education:     

D Soc Sci (PhD) (Public Health, Health Promotion) 1992, University of Tampere, Finland

MSc (Social sciences) 1975, University of Tampere

Language skills: Finnish (native), English (good), Russian (good), Swedish, German (basic)

Present position:

Adjunct Professor, University of Tampere, School of Health Sciences, Finland

Director,  Socon – Social and Health Consultants

Key qualifications:

  • Research in public health including population surveys; quantitative and qualitative studies; CAM research
  • Evaluation studies, project management
  • Complementary and integrative health approaches and CAM (Complmenetary and alternative medicine)
  • Expertise in health system reforms with 15 years of working experience on development of health & social policies  internationally;
  • Public health training

Professional experience

From – to Company Position
2005 –continuing

2002-2007

School of Health Sciences, University of Tampere, Finland

School of Health Sciences, University of Tampere, Finland

Adjunct professor

 

Researcher

1996 – continuing Socon – Social and Health Consultants, Tampere, Finland Director
1994-1996 National Institute for Health and Welfare, Finland (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL), Helsinki Manager
1986-1994

1989-1991

UKK-Institute for Health Promotion, Research and Training, Tampere Head of Training and Communication

Researcher

1985 Terveys 2000 ( Hyvä Terveys), Helsinki Managing Editor
1984 Finnish Cancer Society, Helsinki Researcher
1979 – 1984 National Board of Health Finland/Ministry of Health, Finland Consultant in health promotion
1975 – 1979 The Finnish Cancer Society, Helsinki PR officer, Managing Editor

Selected publications

Aarva P (2016) Polyphony of CAM discourse: heroes and villains in the healing stories. Abstract  European Journal of Integrative Medicine Vol 8, Supplement 1, 27.

Aarva P (2016) Täydentävien hoitojen kokemusvaikutukset. Perinneparannusseminaari. Tampere 11.8.2016. (esitelmä)

Aarva P (2016) Mikä on täydentävää hoitoa ja mikä hömppää? Integratiivisen lääketieteen tapaaminen. Pori. 16.7.2016. (esitelmä)

Aarva P (2016) Tietoisuus, energia ja parantuminen. Forum humanum Porthania. Helsinki 27.4. 2016 (esitelmä).

Aarva P (2015) Potilaasta parantujaksi. Tutkimustietoa täydentävien hoitojen käyttäjistä ja käytön syistä. Tutkimusseminaari Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa. Tampereen yliopisto. 13.11.2015 (esitelmä ja abstrakti).

Aarva P (2015) Parantavat energiat. Myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista. Basam Books. Helsinki, 430 s. Viisas elämä -kirjat

Aarva P., Vienonen M (2014) Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö. Kirjassa Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt, Sihto M, Palosuo H, Topo, P (toim.), THL:17, Helsinki s. 395-399.

Aarva P, Ilchenko I (2013) Evaluation of the grant scheme for Norwegian – Russian collaboration projects in health and related social issues 2009-2011. Evaluation Report. Royal Norwegian Ministry of Health and Care Services. Oslo.

Aarva P, Zukale S, Magnusson A & Nogueira de Morais I (2012) Evaluation of Nordic Influence in Multilateral Organizations: A Finnish Perspective. Evaluation report 2012:6. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Kopijyvä Oy, Jyväskylä, 106 p.

Aarva P. (ed.) (2011). Comprehensive Evaluation of the Neighbouring Area Cooperation between Finland and Russia 2004-2009. Evaluation report. Impact Consulting Oy Ltd. Ministry for Foreign Affairs. Edita Oyj Helsinki. (In Finnish, Summary in English, Swedish and Russian). Suomen ja Venäjän välinen lähialueyhteistyö 2004-2009. Evaluaatioraportti Impact Consulting Oy Ltd. Ulkoasiainministeriö. Edita Oyj Helsinki. 103 p.

Aarva P. (2011). Neighbouring area collaboration in social and health sector between Finland and Russia 2004-2009. Evaluation report. Impact Consulting Oy Ltd. Ministry for Foreign Affairs. Edita Oyj Helsinki. (In Finnish, Summary in English and Swedish) Suomen ja Venäjän välinen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö 2004-2009. Evaluaatioraportti Impact Consulting Oy Ltd. Ulkoasiainministeriö. Edita Oyj Helsinki. 46 pages.

Shek O, Pietilä I, Graeser S, Aarva P (2011) Redesigning Mental Health Policy in Post-Soviet Russia. A Qualitative Analysis of Health Policy Documents (1992–2006). International Journal of Mental Health vol. 39, no. 4, Winter 2010–11, pp. 16–39.

Aarva P, Pietilä I (2010). Russian health in transition. In: Witnessing Change in Contemporary Russia ed. Huttunen T, Ylikangas M, 221-249. Kikimora Publications Series B 38. WS Bookwell. Vaajakoski.

Aarva P, Ilchenko I, Gorobets P, Rogacheva A (2009) Formal and informal payments in health care facilities in two Russian cities, Tyumen and Lipetsk. Health Policy and Planning 24:395–405.

Ilchenko, I., Aarva, P., & Gorobets, P. (2007) Health status and health attitudes. Population survey in Lipetsk and Tyumen. Public Health and Disease Prevention 5, 3 – 12. (In Russian: Состояние здоровья и отношение к здоровью: популяционное исследование в гг. Липецк и Тюмень.  Общественное здоровье и профилактика заболеваний, 5,  3-12).

Aarva P, Pakarinen M (2006) Studying the striving and opposing forces in newspaper journalism: the actantial model of health promotion. Health Promotion International 21;2, 160-168.

Aarva P, Pakarinen M, Vartiainen M.(2006) Ei rasvaa vaan rakkautta. Hyvän ruoan tunnusmerkit kahdessa lehtikirjoituksessa. Kulttuurintutkimus 23;2, 29-38.

Aarva P, Pasanen M. (2005) Suomalaisten käsityksiä terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja niissä tapahtuneet muutokset vuodesta 1994 vuoteen 2002. Sosiaali-lääketieteellinen Aikakauslehti 2005;42, 57-71.

Tarkiainen J, Leinonen K, Aarva P, Nieminen H. (2005) Terveys, viestintä ja kansalaiset. Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien näkemyksistä. Terveyden edistämisen keskus ja Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus. Helsinki 2005. (Health, communication and citizens. In Finnish) 68 s + liitteet

Aarva P  (2005). Discourses of Health Promotion. In: Gems of the Health Promotion Programme, p 9-20. Juvenes Print. Tampere 2005.

Around 100 scientific publications and several hundreds popular media publications.

Blogi  Liinanblogi  http://liinanblogi.com/  (suomeksi, in Finnish)

Specific experience in international health development projects (selected projects):

Country Date: from (month/year) to (month/year), position, project
Russia

Norway

03/2013 – 06/2013, 9/2013 Team Leader of the Evaluation of the grant scheme for Norwegian – Russian collaboration projects in health and related social issues 2009-2011. Report
African

countries

03/2012 – 07/2012 Evaluator. The Nordic Influence in Multilateral Organizations – a Joint Nordic Comparative Evaluation Study. The Study assessed how the five Nordic countries, through their joint efforts, have influenced the policies and activities of the World Bank and the African Development Bank over a period of six years from 2006 to 2011.Report
Kazakhstan 08/2011- 11/2011 Team Leader of the World Bank Mid-term Evaluation project: Kazakhstan Health Sector Technology Transfer and Institutional Reform Project
Russia 04/2010-12/2010 Team Leader of the Evaluation project: Comprehensive Evaluation of the Neighbouring Area Cooperation between Finland and Russia in 2004-2009. Report Rus-Fin,   Social&Health report
Albania 02-04/2010, Short-term expert in World Bank project “Health System Modernization Project. Technical Assistance for Communication Consultant to Develop and Implement a Public Relations Communications Strategy with the Ministry of Health Albania”.
Russia 1/06 – 1/07 Team Leader of the EuropeAid project “Support to the Development of Primary Health Care Facilities at Federal and Municipal level, Russia Federation”.
Russia 01/2004 – 12/2007 Director of the research project “Health Values and Changing Society in Russia 2004-2007”. University of Tampere. Financed by Academy of Finland.
Lesotho 09/2014–10/2014 Expert on health communication. EY/EDF Project”Techical assistance – Support to health sector reform in Lesotho.
Kosovo 3/2004 – 3/2008, Project Director “Support to Continuing Nursing Education in Kosovo 2004 -2008” financed by the Ministry for Foreign Affairs, Finland.
Moldova 06/2003 Short-term Expert in EU/Tacis project “Health Promotion and Disease Prevention in the Republic of Moldova”
Serbia 04 – 09/2002 Team leader and Evaluator in EAR project “Assessing the performance of the network of Institutes of Public Health in Serbia” and preparing the ToR for the project on public health development in Serbia.
Bosnia 02/2002 – 3/2003. Leading expert in the World Bank project Supporting the Institute of Public Health in the Republic Srpska
Russia 1/1998- 1/2001 Team Leader in EU/Tacis project “Preventive Health Care Systems in Russia.
Ukraine 3/1996 – 12/1997 Team Leader in EU/Tacis-project “Assistance to Reinforce and Improve the Social Protection System in the Ukraine”.

__________________

CV Updated in Sept 2016

Trackbacks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: