Pauliina Aarva CV

AARVA Pauliina

Education/koulutus:     

D Soc Sci (Public Health, Health Promotion) /Yhteiskuntatieteiden tohtori (terveyden edistäminen) 1992, Tampere University, Finland

MSc /Yhteiskuntatieteiden maisteri 1975, Tampere University.

Adjunct Professor (health promotion) /Dosentti (terveyden edistäminen), Tampere University

Key qualifications:

  • Research in public health including population surveys; quantitative and qualitative studies; CAM (Complementary and Alternative Medicine)  research
  • Evaluation studies, project management
  • Health promotion research
  • Integrative Medicine and Integrative Health Approaches within health care systems

Selected publications/valittuja julkaisuja

Aarva P. (2020) Täydentävien hoitojen tutkimus terveyspoliittisessa päätöksenteossa. Seminaariesitelmä 14.1.2020.  Helsingin yliopisto, Biomedicum. Koko seminaariaineisto täällä.

Kolme kirjoitusta kokemuksesta ja kokemuksen tutkimuksesta Turun yliopiston Kummastus-blogissa:

4.6.2020 Pauliina Aarva: Kokemus parantumisen tutkimuksessa – KUMMASTUS-FOORUMI (utu.fi)

10.6.2020 Pauliina Aarva: Kokemusnäyttö ja parantuminen – KUMMASTUS-FOORUMI (utu.fi)

15.6. 2020 Pauliina Aarva: Onko kokemus totta? – KUMMASTUS-FOORUMI (utu.fi)

Aarva P (2019) Täydentävät hoidot. Viisas Elämä. 

Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 320 s.  Basam Books

Aarva P. Miksi täydentäviä hoitoja tarvitaan? Kirjassa Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 17-44.

Aarva P. Metsä koskettaa ja hoitaa. Kirjassa Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 109-121.

Aarva P, Helin K. Parantamisen paradigmat. Kirjassa Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 125-139.

Aarva P, Kortejärvi H. Näyttölääketiede ja kokemusvaikutukset. Kirjassa Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 157-180.

Aarva P, Kortejärvi H. Usko, toivo, plasebo. Kirjassa Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 181-195.

Aarva p Perinneviisauden paluu hoitamiseen. Kirjassa Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K (toim.) (2018) Inhimillisyyden vallankumous – Iloa ja toivoa terveydenhoitoon. Basam Books. Helsinki, 301- 314.

Aarva P (2018) Does the use of CAM reflect patients´ response to “too much medicine”?  Too Much Medicine XXIX Paulo Foundation International Medical Symposium 15-17 August 2018 Helsinki, Finland.  Abstract.

Vuolanto P, Sorsa M, Aarva P Helin K (2018) Katsaus suomalaiseen CAM-tutkimukseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2018:55: 240–256.

Aarva P (2017) Plaseboa tutkitaan monitieteisesti – plasebotutkijoiden konferenssi Leidenissä 2. – 4.4.2017. Kokousseloste. Sosialilääketieteellinen Aikakauslehti 2017: 54: 365-367.

Zimmerman P, Aarva P, Sorsa M (2017) The Situation of Complementary and Alternative Medicine / Integrative Medicine in Finland: Genuine Research Is Needed. Complementary Medicine Research. Published online: September 22, 2017. https://www.karger.com/Article/Abstract/480675

Aarva P (2017) Täydentävät hoidot, turhia vai hyödyllisiä? Allergia & Astma 3/2017, 42 (tiivistelmä). Koko artikkeli lähdeviitteinen lehden verkkojulkaisussa  https://www.allergiajaastmalehti.fi/jutut/taydentavat-hoidot-turhia-vai-hyodyllisia/ (lehden tilaajien luettavissa) sekä kaikkien luettavissa:  https://liinanblogi.com/2017/09/25/taydentavat-hoidot-turhia-vai-hyodyllisia/

Aarva P (2017) Metsä lääkkeenä. Neuvola ja kouluterveys 2/2017, 18-20.

Vuolanto P, Aarva P, Sorsa M, Helin K. (2017) Research in complementary and alternative medicine in Finland: a literature review. Abstract. BMC Complementary and Alternative Medicine 2017, 17(Suppl 1): 322.

Aarva P (2016) Polyphony of CAM discourse: heroes and villains in the healing stories. Abstract  European Journal of Integrative Medicine Vol 8, Supplement 1, 27.

Aarva P (2016) Täydentävien hoitojen kokemusvaikutukset ja tieteellinen näyttö.  Kokemuksen tutkimus -konferenssi 4.11.2016. Tampereen yliopisto. (esitelmä)

Aarva P (2016) Täydentävien hoitojen kokemusvaikutukset. Perinneparannusseminaari. Tampere 11.8.2016. (esitelmä)

Aarva P (2016) Mikä on täydentävää hoitoa ja mikä hömppää? Integratiivisen lääketieteen tapaaminen. Pori. 16.7.2016. (esitelmä)

Aarva P (2016) Tietoisuus, energia ja parantuminen. Forum humanum Porthania. Helsinki 27.4. 2016 (esitelmä).

Aarva P (2015) Potilaasta parantujaksi. Tutkimustietoa täydentävien hoitojen käyttäjistä ja käytön syistä. Tutkimusseminaari Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot. Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa. Tampereen yliopisto. 13.11.2015 (esitelmä ja abstrakti).

Aarva P (2015) Parantavat energiat. Myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista. Viisas elämä. Helsinki, 430 s. Viisas elämä -kirjat Painos loppunut. Uudistettu painos Täydentävät hoidot (2019).

Aarva P, Vienonen M (2014) Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö. Kirjassa Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt, Sihto M, Palosuo H, Topo, P (toim.), THL:17, Helsinki s. 395-399.

Aarva P, Ilchenko I (2013) Evaluation of the grant scheme for Norwegian – Russian collaboration projects in health and related social issues 2009-2011. Evaluation Report. Royal Norwegian Ministry of Health and Care Services. Oslo.

Aarva P, Zukale S, Magnusson A & Nogueira de Morais I (2012) Evaluation of Nordic Influence in Multilateral Organizations: A Finnish Perspective. Evaluation report 2012:6. Ministry for Foreign Affairs of Finland, Kopiojyvä Oy, Jyväskylä, 106 p.

Aarva P. (ed.) (2011). Comprehensive Evaluation of the Neighbouring Area Cooperation between Finland and Russia 2004-2009. Evaluation report. Impact Consulting Oy Ltd. Ministry for Foreign Affairs. Edita Oyj Helsinki. (In Finnish, Summary in English, Swedish and Russian). Suomen ja Venäjän välinen lähialueyhteistyö 2004-2009. Evaluaatioraportti Impact Consulting Oy Ltd. Ulkoasiainministeriö. Edita Oyj Helsinki. 103 p.

Aarva P. (2011). Neighbouring area collaboration in social and health sector between Finland and Russia 2004-2009. Evaluation report. Impact Consulting Oy Ltd. Ministry for Foreign Affairs. Edita Oyj Helsinki. (In Finnish, Summary in English and Swedish) Suomen ja Venäjän välinen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö 2004-2009. Evaluaatioraportti Impact Consulting Oy Ltd. Ulkoasiainministeriö. Edita Oyj Helsinki. 46 pages.

Shek O, Pietilä I, Graeser S, Aarva P (2011) Redesigning Mental Health Policy in Post-Soviet Russia. A Qualitative Analysis of Health Policy Documents (1992–2006). International Journal of Mental Health vol. 39, no. 4, Winter 2010–11, pp. 16–39.

Aarva P, Pietilä I (2010). Russian health in transition. In: Witnessing Change in Contemporary Russia ed. Huttunen T, Ylikangas M, 221-249. Kikimora Publications Series B 38. WS Bookwell. Vaajakoski.

Aarva P, Ilchenko I, Gorobets P, Rogacheva A (2009) Formal and informal payments in health care facilities in two Russian cities, Tyumen and Lipetsk. Health Policy and Planning 24:395–405.

Ilchenko, I., Aarva, P., & Gorobets, P. (2007) Health status and health attitudes. Population survey in Lipetsk and Tyumen. Public Health and Disease Prevention 5, 3 – 12. (In Russian: Состояние здоровья и отношение к здоровью: популяционное исследование в гг. Липецк и Тюмень.  Общественное здоровье и профилактика заболеваний, 5,  3-12).

Aarva P, Pakarinen M (2006) Studying the striving and opposing forces in newspaper journalism: the actantial model of health promotion. Health Promotion International 21;2, 160-168.

Aarva P, Pakarinen M, Vartiainen M.(2006) Ei rasvaa vaan rakkautta. Hyvän ruoan tunnusmerkit kahdessa lehtikirjoituksessa. Kulttuurintutkimus 23;2, 29-38.

Aarva P, Shek O, Rytkönen M. (2006) Venäjän terveyspolitiikka muutoksessa.  Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2006;43, 88-100.

Lumme-Sandt K, Aarva P (2005). Terveys ja hyvinvointi päivälehtimainoksissa. Sosiaali-lääketieteellinen Aikakauslehti 2005;42, 178-190.

Aarva P, Pasanen M. (2005) Suomalaisten käsityksiä terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja niissä tapahtuneet muutokset vuodesta 1994 vuoteen 2002. Sosiaali-lääketieteellinen Aikakauslehti 2005;42, 57-71.

Tarkiainen J, Leinonen K, Aarva P, Nieminen H. (2005) Terveys, viestintä ja kansalaiset. Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien näkemyksistä. Terveyden edistämisen keskus ja Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus. Helsinki 2005. (Health, communication and citizens. In Finnish) 68 s + liitteet

Aarva P  (2005). Discourses of Health Promotion. In: Gems of the Health Promotion Programme, p 9-20. Juvenes Print. Tampere 2005. Report of the research project financed by Academy of Finland.

Around 100 scientific publications and several hundreds popular media publications.

Blogi  Liinanblogi  http://liinanblogi.com/  (suomeksi, in Finnish)

Professional experience

From – to Company Position
2005 –continuing

2002-2007

Faculty of Social Sciences, Tampere University

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto

Health Sciences, Tampere University (Terveystieteiden laitos)

Adjunct professor (health promotion)

Dosentti (terveyden edistäminen)

Researcher    Tutkija

1996 – 2019 Socon – Social and Health Consultants Ltd, Tampere Director
1994-1996 National Institute for Health and Welfare, Finland (Stakes eli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka on nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL) Manager
1986-1994

1989-1991

UKK-Institute for Health Promotion, Research and Training, Tampere Head of Training and Communication

Researcher

1985 Hyvä Terveys, Helsinki (prviously Terveys 2000) Managing Editor
1984 The Finnish Cancer Society, Helsinki (Suomen Syöpäyhdists) Researcher
1979 – 1984 National Board of Health Finland  (Lääkintöhallitus) Consultant,  health promotion
1975 – 1979

1975

1974

The Finnish Cancer Society, Helsinki

Sosiaaliturvan Keskusliitto ry, Helsinki

Imatran Voima Oy

PR officer, Managing Editor

PR officer

Translator, interpreter (Finnish – Russian)

International health development projects (selected projects):

Country Date: from (month/year) to (month/year), position, project
Russia

Norway

03-06/2013, 9/2013 Team Leader of the Evaluation of the grant scheme for Norwegian – Russian collaboration projects in health and related social issues 2009-2011. Report
African

countries

03-07/2012 Evaluator. The Nordic Influence in Multilateral Organizations – a Joint Nordic Comparative Evaluation Study. The Study assessed how the five Nordic countries, through their joint efforts, have influenced the policies and activities of the World Bank and the African Development Bank over a period of six years from 2006 to 2011.Report
Kazakhstan 08-11/2011 Team Leader of the World Bank Mid-term Evaluation project: Kazakhstan Health Sector Technology Transfer and Institutional Reform Project
Russia 04-12/2010 Team Leader of the Evaluation project: Comprehensive Evaluation of the Neighbouring Area Cooperation between Finland and Russia in 2004-2009. Report Rus-Fin,   Social&Health report
Albania 02-04/2010, Short-term expert in World Bank project “Health System Modernization Project. Technical Assistance for Communication Consultant to Develop and Implement a Public Relations Communications Strategy with the Ministry of Health Albania”.
Russia 1/06 – 1/07 Team Leader of the EuropeAid project “Support to the Development of Primary Health Care Facilities at Federal and Municipal level, Russia Federation”.  6/2008 Short term expert.
Russia 01/2004 – 12/2007 Director of the research project “Health Values and Changing Society in Russia 2004-2007”. Tampere University. Financed by Academy of Finland.
Lesotho 09/2014–10/2014 Expert on health communication. EY/EDF Project”Techical assistance – Support to health sector reform in Lesotho.
Kosovo 3/2004 – 3/2008, Project Director “Support to Continuing Nursing Education in Kosovo 2004 -2008” financed by the Ministry for Foreign Affairs, Finland.
Moldova 06/2003 Short-term Expert in EU/Tacis project “Health Promotion and Disease Prevention in the Republic of Moldova”
Serbia 04 – 09/2002 Team leader and Evaluator in EAR project “Assessing the performance of the network of Institutes of Public Health in Serbia” and preparing the ToR for the project on public health development in Serbia.
Bosnia 02/2002 – 3/2003. Leading expert in the World Bank project Supporting the Institute of Public Health in the Republic Srpska
Russia 1/1998- 1/2001 Team Leader in EU/Tacis project “Preventive Health Care Systems in Russia.
Ukraine 3/1996 – 12/1997 Team Leader in EU/Tacis-project “Assistance to Reinforce and Improve the Social Protection System in the Ukraine”.

________________

CV Updated in June 2020

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: